Rita Šemelytė, Vytautas Brazauskas „Bubio nuotykiai Galapaguose“. Leidykla „Kelionių namai“.
________________________________________________________________________________________
Česlovas Navakauskas „Burbulų lietus“. Leidykla „Alma littera“:

Jonas Liniauskas „Suvyniota diena arba kokio dydžio būna didelė meilė“. Leidykla „Alma littera“.

Jonas Liniauskas „Paukščių abėcėlė“. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

Gediminas Radvilas „Dievo karvyte, pasakyk“. Leidykla „Gimtasis žodis“.

„Keliaukime drauge“. Švietimo ir mokslo ministerija.

Mykolas Karčiauskas „Ukum Pukum“ leidykla. „Gimtasis žodis“.

Ján Uličiansky „Ponas pirmokas“. Leidykla „Nieko rimto“.

Gediminas Radvilas „Ne tiek įkando, kiek išsigando“. Leidykla „Gimtasis žodis“.

Gediminas Radvilas „Lįsk vabalo blauzdon“ Leidykla. „Gimtasis žodis“.

Gediminas Radvilas „Linksmų plaučių, vieno kaulo“. Leidykla „Gimtasis žodis“.

Sudarė Lina Valužienė „Mažieji Laimiuko nuotykiai“. Leidykla ,Nieko rimto“.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. Pilietinės visuomenės link. Kalendorius 1999 – 2000.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asocijacija. Pilietinės visuomenės link. Kalendorius 2003.

Iliustracijos žurnalui „Lithuania in the world“.